top of page
__top_MGL7612_Landlust.jpg

Generelle leiebetingelser (per 08.09.2016)

 

Forhold

for utleie av husbåter fra Meeresblick Hausboote GbR - Christian Theierl og Oliver Jenny (Alte Landstr. 8, 23758 Wangels), heretter kalt "utleier".

ingress

Følgende betingelser er en del av leiekontrakten som inngås mellom leietaker og utleier for en husbåt. Dette skjer fordi utleier aksepterer bestillingen basert på en bestilling gjort av leietaker, som kan gjøres muntlig, skriftlig (også via faks, internett, e-post) eller telefon. Med bestillingen aksepterer leietaker de generelle leiebetingelsene for seg selv og de som reiser med ham. Husbåten omtales heretter som "utleieeiendom".

 

entreprenør

Kontrakten inngås mellom utleier og leietaker.

Reservasjon og inngåelse av kontrakt

Etter bestillingsforespørselen vil utleier bekrefte tilgjengeligheten og kostnadene som påløper for leieperioden. Dersom det skriftlige tilbudet aksepteres av leietaker, inngås leieavtalen i henhold til gjeldende rettstilstand. Den til enhver tid gjeldende prisen på tilbudet gjelder. Forskuddsbetalingen på 20 % av leieprisen skal betales innen en uke etter inngåelse av leieavtalen. Dersom betaling ikke skjer i tide, anses bestillingen som kansellert og utleier har rett til å leie den reserverte husbåten til noen andre. Kansellering ved manglende betaling tilsvarer heving fra kontrakten. Det skriftlige essayet til en leieavtale kan også lages på forespørsel.

betaling av leieprisen

Den totale leieprisen fremgår av bestillingsbekreftelsen eller i leieavtalen. Leieprisen inkluderer de avtalte tjenestene inkludert utstyret og det bestilte ekstrautstyret. I følge bestillingsbekreftelsen/leieavtalen forfaller 20 % av leieprisen senest 7 dager etter at bestillingsbekreftelsen eller leieavtalen er sendt. Resterende betaling av leieprisen, som utgjør 80 % av totalprisen, forfaller til betaling til utleier senest 14 dager før leieperiodens start. Dersom betaling ikke skjer i tide, har utleier rett til å trekke seg fra kontrakten og kansellere bestillingen. Kansellering ved manglende betaling tilsvarer heving fra kontrakten. Leietaker bærer kostnadene for kanselleringen i henhold til avbestillingskostnadene vist under avsnittet "Avbestillinger".

Innskudd

Et depositum på € 200,00 må betales til utleier ved overtakelse. Dette tjener til å dekke skader forårsaket av leietakers feil i utleieboligen eller som leietaker er ansvarlig for overfor tredjemann. Utleier har i tillegg rett til å kreve erstatning for skade utover depositum dersom dette er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett. Depositumet vil bli tilbakebetalt til leietakers konto ca. en uke etter avreise når utleieboligen er tilbakelevert i perfekt stand.

 

Overtakelse og tilbakelevering av husbåt

Tilstanden til båten og utstyret vil bli inspisert ved overlevering. Leietaker får teknisk veiledning om bruk av utleieboligen fra utleier eller fra oppdragsgiver. Eksisterende skjulte mangler ved husbåten eller utstyret gir ikke utleier rett til å nekte eller redusere leieprisen, med mindre den skjulte mangelen var kjent for utleier før leiestart eller fører til en alvorlig begrensning av båtleien fra leietaker. . Henting på ankomstdagen er vanligvis fra kl. 15.00 og retur på returdagen er frem til kl. 10.00. Alle nødvendige formaliteter må fullføres før aksept. Leietaker får en profesjonelt rengjort utleiebolig. Leier plikter å utlevere båten i perfekt stand og rengjort til avtalt tid. Ved sen retur må leietaker betale to ganger leieprisen for en dag for hver påbegynt dag. Ytterligere erstatningskrav fra utleier på grunn av sen retur forblir upåvirket.

 

kanselleringer

Dersom leietaker trekker seg fra kontrakten, vil følgende avbestillingskostnader påløpe:
Kvittering av kanselleringen av utleier

 • inntil 8 uker før leieperiodens start: 50 % av leieprisen,

 • Mindre enn 6 uker før leiestart: 75 % av leieprisen,

 • Mindre enn 3 uker før leieperiodens start: 100 % av leieprisen.

Dersom utleier lykkes med å leie ut husbåten for hele leieperioden, vil €120 bli belastet som behandlingsgebyr. Avbestilling må skje skriftlig. Bankgebyrer på grunn av kredittkortbetalinger, Paypal osv. vil bli belastet separat dersom bestillingen kanselleres.

 

utilgjengelighet av båten

Dersom husbåten ikke er tilgjengelig på grunn av forhold utleier ikke er ansvarlig for eller som følge av force majeure, nødvendige reparasjoner eller på grunn av offisielle instrukser og forskrifter, kan leietaker og utleier uten vederlag trekke seg fra leiekontrakten. Krav fra leietaker mot utleier som følge av umuligheten av å "tilgjengeliggjøre varene" er utelukket. Leietaker får utbetalt tilbakebetalinger.

 

plasseringsgaranti

Husbåten leies på anvist sted. Dersom husbåten ankrer i annen havn på grunn av ytre forhold, har leietaker rett til å trekke seg fra kontrakten vederlagsfritt,

 

utleiers ansvar

Bruk av båten til leietaker og hans medbrukere skjer på eget ansvar.
Utleier er kun ansvarlig for skade som oppstår som følge av forsett eller grov uaktsomhet. Videre er utleier kun ansvarlig inntil maksimalt beløpet for leiebetalingene som leietaker har betalt. Utleier er ikke ansvarlig for skader som ikke er et resultat av selve tjenesten, særlig ikke for tapt fortjeneste og andre økonomiske tap for leietaker. Ovennevnte ansvarsbegrensning gjelder ikke dersom det fremsettes krav for skade på liv, lem eller helse. I den grad utleiers ansvar er utelukket eller begrenset, gjelder dette også det personlige ansvaret til utleiers ansatte, arbeidere, ansatte, representanter og stedfortreder.

 

forsikring og skademeldinger

Det er ansvar og kaskoforsikring for husbåten med egenandel. Forsikringspremie er inkludert i leieprisen. Skader som ville være dekket av forsikringen, men som ikke umiddelbart ble meldt til assurandøren, dekkes ikke lenger av forsikringen i henhold til forsikringsvilkårene. Leietaker skal derfor umiddelbart melde skade som oppstår i leieperioden til utleier. Han er ansvarlig for hele skaden av en mangelfull eller sen skademelding. Det er ingen forsikringsdekning for skade forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet fra leietaker eller hans gjesters side, og heller ikke for skade på den personlige integriteten og/eller personlige eiendeler til leietakeren eller hans gjester. Leietaker er fullt ut ansvarlig for alle skader, med mindre disse er dekket av forsikring.

 

Egenskapene til en husbåt

Avhengig av været kan det være restriksjoner – i motsetning til i en ferieleilighet. Dette kan særlig oppstå på grunn av lavt eller høyt vann. Som regel har dette ingen betydning for brukbarheten til husbåten. Det kan imidlertid være begrensninger på tilgangen. Av denne grunn er det ingen tilgjengelighet her. I begynnelsen av sesongen eller på slutten av sesongen kan det være restriksjoner på utleie på grunn av været (frost), slik at utleie ikke er mulig. Utleier er kun ansvarlig for refusjon av leieprisen. Krav som går utover dette kan ikke stilles.

 

Leietakers forpliktelser

I leieperioden skal leieren oppføre seg som en skikkelig eier av båten. Han er også ansvarlig for oppførselen til sine gjester eller andre leietakere om bord. Leietaker må beskytte båten og alt tilbehør mot skade og ødeleggelse og avstå fra eventuelle svekkelser. Det er ikke tillatt å gjøre endringer på båt eller utstyr.
Dersom båtens sikkerhet krever det i leieperioden, plikter leietaker å få utført nødvendige reparasjoner av utleier og erstatte eventuelle tapte gjenstander. Det må uansett inngås telefonavtale med utleier eller oppdragsgiver.

 • Leietaker forplikter seg

  • den husbåten er ikke til leie,

  • å ikke røyke i lukkede områder av husbåten,

  • ikke ta dyr om bord,

  • å behandle husbåten og innredningen med omhu.

En spesiell rengjøring for røyking i huset eller å ta med dyr (også midlertidig) vil bli belastet med 250 €. Reparasjon av en blokkering forårsaket av feil bruk av toalettet
vil bli belastet minst €180 inkl. mva pluss reiseutgifter. Videre skal leietaker eller hans gjester følge den respektive havne- eller kaioperatørens kaireglement.

 

Andre bestemmelser og jurisdiksjon

Tysk lov gjelder for alle tvister som oppstår fra leieavtalen. Jurisdiksjonssted er Oldenburg i Holstein. Tilleggsavtaler skal være skriftlige. Dersom deler av kontrakten er begrenset eller kansellert helt eller delvis av lovbestemmelser, forblir de resterende deler av kontrakten gyldige.

bottom of page